Zespół

Artur Cichocki

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, ukończył studia prawnicze (studia stacjonarne) na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, rok studiów odbył w ramach Programu Erasmus na jednym z hiszpańskich uniwersytetów, później doskonalił znajomość języka hiszpańskiego prawniczego w hiszpańskiej kancelarii w Burgos. Ukończył Szkołę Prawa Hiszpańskiego. Pracuje w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. W wolnych chwilach lubi czytać książki dotyczące historii Polski w okresie międzywojennym XX w. 

Piotr Pieńkowski

Piotr Pieńkowski, Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, ukończył studia prawnicze (studia stacjonarne) na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia magisterskie (studia stacjonarne) na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył Szkołę Prawa Brytyjskiego. Pracuje w języku polskim, angielskim (egz. CPE, C2) oraz w języku hiszpańskim (egz. DELE C1). W czasie wolnym lubi podróżować, m.in. przejechał stopem Peru oraz odbył wyprawę samochodową do Gruzji i Maroko.

Eksperci współpracujący z Kancelarią

Daria Popłonyk

Adwokat, Izba Adwokacka w Warszawie, były sędzia, ukończyła Wydział Prawa i Administracji (studia stacjonarne) na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie aplikację sądową. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ukończyła studia podyplomowe Ekonomia dla prawników. Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz gospodarczym. W latach 2003 – 2019 orzekała w Wydziale Gospodarczym d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, sprawowała także funkcję Zastępcy Przewodniczącego a następnie Przewodniczącego tego największego w Polsce wydziału upadłościowego. Od 2019 r. orzekała w Sądzie Okręgowym w Warszawie, m. in. w sprawach tzw. kredytów frankowych. W swojej pracy zajmowała się również prawem ochrony konsumentów. Jest autorką glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów naukowych. Wykładała w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, oraz na Uczelni Łazarskiego i na Uniwersytecie Poznańskim w ramach studiów podyplomowych dla kandydatów na doradców restrukturyzacyjnych. W swojej karierze prawniczej była także członkiem zespołu przy Ministrze Sprawiedliwości do opracowania pytań na egzamin zawodowy dla kandydatów na doradców restrukturyzacyjnych, brała udział w pracach nad Krajowym Rejestrem Zadłużonych. Jako jedna z pierwszych sędziów w Polsce prowadziła międzynarodowe wtórne postępowanie upadłościowe oraz postępowanie upadłościowe dewelopera na podstawie odrębnych przepisów. Była również stałym arbitrem konsumenckiego sądu polubownego działającego przy Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Posiada ponad 22- letnie doświadczenie jako prawnik.