Disputas con los bancos

Posiadamy duże doświadczenie i odniesione sukcesy w sprawach tzw. kredytów frankowych przeciwko bankom. Zapewniamy nieszablonowy styl myślenia i indywidualne podejście do każdej sprawy. Pierwsze pozwy w sprawach tzw. kredytów frankowych złożyliśmy już w 2017 r. Zapewniamy opiekę prawną na każdym etapie postępowania i na najwyższym poziomie. Mamy już wygrane sprawy przeciwko licznym bankom, m. in. przeciwko Santander Bank Polska S. A., mBank S. A., Millennium Bank S. A., Getin Noble Bank S. A., i inne.

Każdą przesłaną umowę poddajemy indywidualnej BEZPŁATNEJ i wnikliwej analizie.

Bazując na merytorycznych podstawach rekomendujemy rozwiązania, która są najkorzystniejsze dla Klienta i zmierzają do osiągnięcia zakładanego celu.

Dlaczego umowy tzw. kredytów frankowych mogą być nieważne?

Najogólniej ujmując umowy tzw. kredytów frankowych zawierały postanowienia mówiące, że kredyt przy udzielaniu był indeksowany, bądź denominowany do waluty obcej. Z reguły był to właśnie frank szwajcarski, ale nie tylko, bo mógł to też być dolar amerykański, czy euro. Największą popularnością cieszyły się jednak kredyty z wykorzystaniem franka szwajcarskiego. Kurs waluty do której kredyt był indeksowany/denominowany był ustalany arbitralnie przez bank poprzez stosowanie tzw. tabel kursowych banku. Innymi słowy konsument nie miał żadnego wpływu wysokość kursu franka szwajcarskiego, a wraz z jego wzrostem, rosła wysokość raty do spłaty. Podkreślić należy, że początkowo, gdy tzw. kredyty frankowe się pojawiły na rynku, to kurs 1 CHF wynosił ok. 2,61 zł  i był bardzo atrakcyjny, dziś dochodzi nawet do 5 zł. Prowadzi to do tego, że pomimo spłaty rat saldo zadłużenia nie maleje.

Podkreślić należy, że stosowanie ww. klauzul ma na celu zabezpieczenie, czy też przyniesienie dodatkowych korzyści wyłącznie na rzecz banku. Konsumenci ponoszę w całości konsekwencje wzrostu kursu waluty CHF.

Powyższy opis ma za zadanie przybliżyć zasadę działania tzw. kredytów frankowych. Jeżeli masz taką umowę kredytu zawartą z bankiem prześlij ją do BEZPŁATNEJ analizy na adres e-mail [email protected]. Otrzymasz od nas gruntowną analizę wykonaną przez doświadczonego prawnika oraz wyliczymy sumę, jaką nadpłaciłeś bankowi. Przedstawimy realne możliwości jakie masz przed sądem, a Ty będziesz mógł zdecydować czy chcesz powalczyć o swoje prawa.

Jeżeli się wahasz, nie masz umowy i jej aneksów, nie wiesz ile wynosi część kapitałowa a ile część odsetkowa Twojej raty, poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie darmowy wzór wniosku do banku o informacje/dokumenty, które są niezbędne do wykonania dla Ciebie BEZPŁATNEJ analizy umowy. Pobierz go, wypełnij i złóż w banku. Jeżeli masz pytania, napisz do nas na adres e-mail [email protected], albo zadzwoń na numer /22/ 122 83 73. Pomożemy!

Mamy prawomocni wygrane sprawy przeciwko bankom, które oferowały tzw. kredyty frankowe, prawomocne wyroki potwierdzają, że umowy były od chwili ich zawarcia nieważne.

Poniżej znajduje się darmowy wniosek do banku o udostępnienie dokumentacji w celu rozpoczęcia postępowania sądowego.

Bazując na dużym doświadczeniu i odniesionych sukcesach związanym z tzw. kredytami frankowymi możemy zapewnić kreatywny styl myślenia i indywidualne podejście do każdej sprawy. Obecnie przygotowujemy pierwszy pozew przeciwko jednemu z banków w sprawie stosowania wskaźnika WIBOR. Zapewniamy opiekę prawną na najwyższym poziomie, aby Klient w czasie trwania procesu czuł się bezpiecznie.

Każdą przesłaną do BEZPŁATNEJ analizy umowę poddajemy indywidualnej i wnikliwej analizie.

Bazując na merytorycznych podstawach postępujemy tak, aby zadbać jak najlepiej o interesy naszych Klientów. Gwarantuje to im bezpieczeństwo podczas sporu z bankiem dotyczącym umowy kredytu ze zmienną stopą oprocentowania posiadającą wskaźnik WIBOR.

Dlaczego umowa kredytu ze zmiennym oprocentowaniem może być nieważna?

Przedstawiając najważniejsze aspektu kredytów złotówkowych ze zmienną stopą oprocentowania należy wyjść od tego czym jest wskaźnik WIBOR. Najprościej mówiąc WIBOR jest to wskaźnik referencyjny stopy procentowej dla polskich złotych. Określa oprocentowanie pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce. Wraz z marżą banku określa wysokość oprocentowania kredytów (np. kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości).

WIBOR to wskaźnik, który w założeniu ma odzwierciedlać koszt po jakim bank pozyskuje finansowanie, aby udzielić kredytu konsumentowi. Zarobkiem banku powinna być wyłącznie jego marża, która jest stała. Jedynie marża powinna odzwierciedlać rzeczywisty zarobek banku przy udzielonym kredycie.

Jednak w 2008 roku po upadku w USA banku Lehman Brothers banki utraciły do siebie zaufanie i praktycznie nie udzielają pożyczek na rynku międzybankowym. Co oznacza, iż stawka WIBOR nie jest ustalana w oparciu o żadne rzeczywiste transakcje. Ustalając stawkę oprocentowania kredytu na rynku międzybankowym bank uwzględnia też swoją korzyść, czyli marżę. Zatem bank jest podwójnie wzbogacony, ponieważ raz dolicza swoją marżę do WIBOR, a drugi raz dolicza marżę w umowie kredytu.

Polska przoduje wśród państw, gdzie banki udzielają kredytów ze zmienną stopą oprocentowania. Dzieje się tak, ponieważ bezpieczniejsze dla konsumenta kredyty ze stałą stopą oprocentowania są dużo droższe. Ponadto kredytobiorcy często nie mieli na nie zdolności kredytowej.

Reasumując WIBOR może stanowić dodatkową i ukrytą „marżę” banku, czyli nieuprawniony zysk. Postanowienia umowne w umowach zawieranych przez banki z konsumentami mówiące o zmiennej stopie oprocentowania, WIBOR oraz marży mogą okazać się nieważne od dnia zawarcia umowy. Powoduje to, że można domagać się przed sądem potwierdzenia, że cała umowa od chwili jej zawarcia jest nieważna, albo wyeliminowania z jej treści postanowień dotyczących WIBORu. Tym samym suma wpłacona bankowi z racji stosowania przez niego stawki WIBOR będzie podlegała zwrotowi na rzecz konsumenta, albo – według jego woli – może zostać zaliczona na poczet przyszłych rat i zmniejszy saldo zadłużenia. Każda z powyższych opcji jest korzystna dla konsumenta.

Podkreślić należy, że stosowanie wskaźnika WIBOR miało na celu zabezpieczenie, czy też przyniesienie dodatkowych korzyści wyłącznie po stronie banku.

Powyższy opis ma za zadanie przybliżyć zasadę działania wskaźnika WIBOR i sposób jego stosowania przez banki przy kredytach ze zmienną stopą oprocentowania. Nadmienić należy, że np. w krajach Europy Zachodniej standardem jest stosowanie stałego oprocentowania. Jeżeli masz umowę kredytu zawartą z bankiem prześlij ją do BEZPŁATNEJ analizy na adres e-mail [email protected]. Otrzymasz od nas gruntowną analizę przed doświadczonego prawnika oraz wyliczymy sumę, jaką nadpłaciłeś bankowi. Będziesz mógł zdecydować czy chcesz powalczyć o jej zwrot.

Jeżeli się wahasz, nie masz umowy i jej aneksów, nie wiesz ile wynosi część kapitałowa a ile część odsetkowa Twojej raty, poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie darmowy wzór wniosku do banku o informacje/dokumenty, które są niezbędne do wykonania dla Ciebie BEZPŁATNEJ analizy Twojej umowy. Pobierz go, wypełnij i złóż w banku. Jeżeli masz pytania, napisz do nas na adres e-mail [email protected], albo zadzwoń na numer /22/ 122 83 73. Pomożemy!

Złożyliśmy już pierwszy pozew przeciwko bankowi w sprawie umowy kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem i wskaźnikiem WIBOR!

Poniżej znajduje się darmowy wniosek do banku o udostępnienie dokumentacji w celu rozpoczęcia postępowania sądowego.